Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000švédsky_Göteborg789 SGWaAP
0.332Göteborg9269 SGWaAP
0.392lotyšská_Riga1053 SGWaAP
0.439Helsinki23487 SGWaAP
0.452švajčiarsky_Zürich1139 SGWaAP
0.478Štokholm20230 SGWaAP
0.493bulharská_Sofia795 SGWaAP
0.494bieloruský_Minsk1229 SGWaAP
0.508nórske_Oslo1213 SGWaAP
0.515rakúsky_Graz1247 SGWaAP
0.539chorvátsky_Záhreb1075 SGWaAP
0.541holandský_Rotterdam688 SGWaAP
0.555dánska_Kodaň733 SGWaAP
0.562slovinská_Ľubľana506 SGWaAP
0.565turecký_Istanbul1477 SGWaAP