Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000švédsky60208 SGWaAP
0.408dánsky28235 SGWaAP
0.421fínsky30810 SGWaAP
0.490nórsky32802 SGWaAP
0.526belgický29085 SGWaAP
0.573nórsky1702 SGWaAP
0.577holandský50778 SGWaAP
0.580francúzsky240138 SGWaAP
0.583švajčiarsky45017 SGWaAP
0.598lotyšský6232 SGWaAP
0.612rakúsky98369 SGWaAP
0.614estónsky5284 SGWaAP
0.618litovský6255 SGWaAP
0.625švédske9983 SGWaAP
0.626nemecký395230 SGWaAP
0.637kanadský52472 SGWaAP
0.638slovinský15506 SGWaAP
0.644španielsky92070 SGWaAP
0.647Fínsky1499 SGWaAP
0.647poľský148383 SGWaAP
0.648taliansky159003 SGWaAP