Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000švédske9983 SGWaAP
0.211dánske4997 SGWaAP
0.271fínske6078 SGWaAP
0.311nórske6008 SGWaAP
0.377belgické7902 SGWaAP
0.409švajčiarske9047 SGWaAP
0.413škandinávske1060 SGWaAP
0.422nemecké65522 SGWaAP
0.424holandské9066 SGWaAP
0.431lotyšské1419 SGWaAP
0.431kanadské9051 SGWaAP
0.436estónske1293 SGWaAP
0.448francúzske45962 SGWaAP
0.450rakúske24234 SGWaAP
0.462litovské1932 SGWaAP
0.467slovinské3678 SGWaAP
0.474poľské32297 SGWaAP
0.482írske5034 SGWaAP
0.498britské28602 SGWaAP
0.498české82715 SGWaAP
0.498rumunské6402 SGWaAP
0.519španielske20887 SGWaAP
0.523japonské19346 SGWaAP
0.523talianske39117 SGWaAP
0.527islandské987 SGWaAP