Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000švédska44658 SGWaAP
0.243dánska18592 SGWaAP
0.275nórska19067 SGWaAP
0.348fínska24959 SGWaAP
0.389kanadská27880 SGWaAP
0.456švajčiarska37141 SGWaAP
0.471nemecká244363 SGWaAP
0.471holandská32786 SGWaAP
0.494francúzska159692 SGWaAP
0.494austrálska21488 SGWaAP
0.502britská140611 SGWaAP
0.509belgická20288 SGWaAP
0.510česká395551 SGWaAP
0.522lotyšská4872 SGWaAP
0.532estónska3657 SGWaAP
0.547novozélandská3014 SGWaAP
0.549americká413802 SGWaAP
0.550škandinávska9199 SGWaAP
0.556litovská4429 SGWaAP
0.558rakúska84050 SGWaAP
0.565japonská84763 SGWaAP
0.568španielska78147 SGWaAP
0.579írska23251 SGWaAP
0.580islandská5959 SGWaAP
0.594poľská110622 SGWaAP