Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šuhaj6119 SGWaAP
0.300junák5494 SGWaAP
0.300mládenec61472 SGWaAP
0.345šuhajko916 SGWaAP
0.385mládenček957 SGWaAP
0.413švárny2490 SGWaAP
0.434rúči616 SGWaAP
0.449driečny1303 SGWaAP
0.461šarvanec2291 SGWaAP
0.480parobok1928 SGWaAP
0.499deva14267 SGWaAP
0.508synak8798 SGWaAP
0.510chlapčisko4557 SGWaAP
0.520paholok4903 SGWaAP
0.528ujček1730 SGWaAP
0.533dievka19359 SGWaAP
0.537Janko83692 SGWaAP
0.539starec60483 SGWaAP
0.547šumná621 SGWaAP
0.550riecť2071 SGWaAP
0.553bača15048 SGWaAP
0.556beťár1896 SGWaAP
0.557paripa772 SGWaAP
0.561dievčička1278 SGWaAP
0.561pochábeľ774 SGWaAP