Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štyridsiaty12133 SGWaAP
0.122tridsiaty24247 SGWaAP
0.219dvadsiaty29999 SGWaAP
0.221päťdesiaty26933 SGWaAP
0.332šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.368sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.383osemdesiaty34599 SGWaAP
0.476dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.490deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.490minulé_storočie89927 SGWaAP
0.500devätnásty3838 SGWaAP
0.521devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.565osemnásty6280 SGWaAP
0.579šestnásty6099 SGWaAP
0.586štyridsiate1300 SGWaAP
0.600osemnáste_storočie3757 SGWaAP
0.609sedemnásty6397 SGWaAP