Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štyridsaťročné816 SGWaAP
0.370tridsaťročné879 SGWaAP
0.394dvadsaťročné2352 SGWaAP
0.404päťdesiatročné413 SGWaAP
0.458polstoročné409 SGWaAP
0.480storočné1292 SGWaAP
0.545desaťročné6463 SGWaAP
0.589polstoročná1129 SGWaAP
0.592štyridsaťročná3055 SGWaAP
0.597dlhoročné14672 SGWaAP
0.598mnohoročné1374 SGWaAP
0.612stáročné725 SGWaAP
0.616polstoročie14632 SGWaAP
0.619tisícročné1900 SGWaAP
0.625niekoľkoročné5377 SGWaAP
0.641štvrťstoročie11280 SGWaAP
0.671voľakedajšie415 SGWaAP
0.671šesťdesiatročná1287 SGWaAP
0.680dvadsaťročná8725 SGWaAP
0.681dvetisícročná622 SGWaAP
0.682niekdajšie9642 SGWaAP
0.689päťdesiatročná2212 SGWaAP