Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štvorprúdová2759 SGWaAP
0.271dvojprúdová1270 SGWaAP
0.328mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.371okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.372kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.375autostráda3861 SGWaAP
0.382dvojprúdovka462 SGWaAP
0.396dvojpruhová731 SGWaAP
0.398križovatka133816 SGWaAP
0.416diaľnica189527 SGWaAP
0.422nadjazd6964 SGWaAP
0.429obchvat35098 SGWaAP
0.442estakáda4055 SGWaAP
0.451diaľnica_D121598 SGWaAP
0.452severný_obchvat3534 SGWaAP
0.463diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.472výpadovka3724 SGWaAP
0.475prístavný_most3479 SGWaAP
0.483električková_trať11134 SGWaAP
0.485cyklotrasa55696 SGWaAP
0.489juhovýchodný_obchvat630 SGWaAP
0.494mimoúrovňové952 SGWaAP
0.494železničná_trať32339 SGWaAP
0.497cyklistický_chodník5589 SGWaAP
0.500podjazd5622 SGWaAP
0.503cestný_ťah4145 SGWaAP
0.515obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.519Prístavný_most2288 SGWaAP
0.530obchádzka10048 SGWaAP