Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štvorprúdová2759 SGWaAP
0.271dvojprúdová1270 SGWaAP
0.328mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.371okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.372kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.375autostráda3861 SGWaAP
0.382dvojprúdovka462 SGWaAP
0.396dvojpruhová731 SGWaAP
0.398križovatka133816 SGWaAP
0.416diaľnica189527 SGWaAP
0.422nadjazd6964 SGWaAP
0.429obchvat35098 SGWaAP
0.442estakáda4055 SGWaAP
0.451diaľnica_D121598 SGWaAP
0.452severný_obchvat3534 SGWaAP
0.463diaľničný_obchvat3654 SGWaAP