Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štváč835 SGWaAP
0.327vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.374zapredanec2345 SGWaAP
0.404demagóg3233 SGWaAP
0.449vlastizradca2904 SGWaAP
0.451propagandista2601 SGWaAP
0.458šovinista1656 SGWaAP
0.471elitár542 SGWaAP
0.473rozvracač646 SGWaAP
0.481agitátor2376 SGWaAP
0.489oportunista2613 SGWaAP
0.489sionista5471 SGWaAP
0.490pomätenec1692 SGWaAP
0.495krikľúň2051 SGWaAP
0.496reakcionár676 SGWaAP
0.498špinavec1810 SGWaAP
0.499fašista26739 SGWaAP
0.499rusofil1831 SGWaAP
0.501kolaborant5109 SGWaAP
0.505antisemita3587 SGWaAP
0.505poloblázon870 SGWaAP