Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000študentka77287 SGWaAP
0.353absolventka15475 SGWaAP
0.403tretiačka2033 SGWaAP
0.407štvrtáčka1673 SGWaAP
0.411druháčka2000 SGWaAP
0.414poslucháčka3257 SGWaAP
0.416vysokoškoláčka3829 SGWaAP
0.426prváčka3927 SGWaAP
0.426piatačka1224 SGWaAP
0.427stredoškoláčka3359 SGWaAP
0.432maturantka2654 SGWaAP
0.453Študentka517 SGWaAP
0.471gymnazistka2645 SGWaAP
0.480deviatačka1772 SGWaAP
0.488doktorandka3026 SGWaAP
0.499žiačka93442 SGWaAP
0.505spolužiačka24646 SGWaAP
0.507šiestačka996 SGWaAP
0.515profesorka32776 SGWaAP
0.523študent968537 SGWaAP
0.524študujúca1954 SGWaAP
0.525učiteľka143438 SGWaAP
0.528pedagogička11781 SGWaAP
0.550ôsmačka1172 SGWaAP
0.563vyučujúci3533 SGWaAP