Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štrukturalizmus1667 SGWaAP
0.372postmodernizmus1877 SGWaAP
0.385fenomenológia2209 SGWaAP
0.397existencializmus2174 SGWaAP
0.406konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.411semiotika1639 SGWaAP
0.427fenomenologická852 SGWaAP
0.435filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.437postmoderna6053 SGWaAP
0.442pozitivistická722 SGWaAP
0.443nadrealizmus1563 SGWaAP
0.448epistemológia1151 SGWaAP
0.459lingvistika6100 SGWaAP
0.468empirizmus1104 SGWaAP
0.472dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.477symbolizmus4007 SGWaAP
0.482kubizmus2577 SGWaAP
0.486surrealizmus5446 SGWaAP
0.489expresionizmus3275 SGWaAP
0.490komparatistika1307 SGWaAP
0.492literárnovedný1972 SGWaAP
0.494jazykoveda8662 SGWaAP