Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štrukturálny11180 SGWaAP
0.491štruktúrny3533 SGWaAP
0.500štrukturálna17287 SGWaAP
0.532štrukturálne3283 SGWaAP
0.587kohézny_fond4762 SGWaAP
0.602štrukturálne2277 SGWaAP
0.615Kohézny_fond3407 SGWaAP
0.616štrukturálny_fond27984 SGWaAP
0.631inštitucionálny9550 SGWaAP
0.634deficitný2071 SGWaAP
0.643kohézna604 SGWaAP
0.656rozvojový41428 SGWaAP
0.656kohézny667 SGWaAP
0.663kohézna_politika2734 SGWaAP
0.664Štrukturálny585 SGWaAP
0.666infraštruktúrny3639 SGWaAP
0.670environmentálny33032 SGWaAP
0.671súdržnosť32027 SGWaAP
0.675alokácia10131 SGWaAP
0.675deficit120889 SGWaAP