Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štrukturálne3283 SGWaAP
0.468štrukturálna17287 SGWaAP
0.529štrukturálne2277 SGWaAP
0.532štrukturálny11180 SGWaAP
0.538štruktúrne753 SGWaAP
0.550systémové27003 SGWaAP
0.609kvalitatívne7036 SGWaAP
0.618parciálne880 SGWaAP
0.620fiškálne3283 SGWaAP
0.623sektorové1127 SGWaAP
0.656prierezové639 SGWaAP
0.658štruktúrna5132 SGWaAP
0.658inštitucionálne5817 SGWaAP
0.660kvantitatívne5605 SGWaAP
0.664diferencované2712 SGWaAP
0.667rámcové1724 SGWaAP
0.668makroekonomické2699 SGWaAP
0.672plošné11227 SGWaAP
0.675výrazné105228 SGWaAP
0.678priestorové16424 SGWaAP
0.683korekčné735 SGWaAP
0.684komplexné64608 SGWaAP
0.686odvetvové1064 SGWaAP
0.687stabilizačné1559 SGWaAP
0.690štruktúrny3533 SGWaAP