Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štrukturálna_reforma6449 SGWaAP
0.214fiškálna_konsolidácia2381 SGWaAP
0.407reforma263204 SGWaAP
0.486fiškálna22961 SGWaAP
0.508rozpočtový_škrt1582 SGWaAP
0.512reformné_úsilie932 SGWaAP
0.518makroekonomická8671 SGWaAP
0.520fiškálny_stimul1883 SGWaAP
0.527makroekonomická_nerovnováha1012 SGWaAP
0.532lisabonská_stratégia2623 SGWaAP
0.533úsporné_opatrenie22336 SGWaAP
0.534fiškálne3283 SGWaAP
0.544penzijná_reforma1058 SGWaAP
0.545Pakt_stabilita2483 SGWaAP
0.549pakt_stabilita3430 SGWaAP
0.565dôchodková_reforma9422 SGWaAP
0.567konsolidačné_opatrenie1886 SGWaAP
0.573trhovo_orientovaná552 SGWaAP
0.581kohézna_politika2734 SGWaAP
0.588dlhová_kríza18478 SGWaAP
0.592stimulačné_opatrenie1121 SGWaAP
0.592reformný15390 SGWaAP
0.592menová_politika23869 SGWaAP