Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štrukturálna17287 SGWaAP
0.325štruktúrna5132 SGWaAP
0.468štrukturálne3283 SGWaAP
0.500štrukturálny11180 SGWaAP
0.528štrukturálne2277 SGWaAP
0.528štruktúra471434 SGWaAP
0.599systémová45782 SGWaAP
0.608postupná29228 SGWaAP
0.610diferenciácia17699 SGWaAP
0.613fragmentácia3656 SGWaAP
0.618transformácia89498 SGWaAP
0.627kvantitatívna8950 SGWaAP
0.632štruktúrny3533 SGWaAP
0.640nerovnováha24105 SGWaAP
0.643dezintegrácia2595 SGWaAP
0.644morfologická5427 SGWaAP
0.644deformácia41251 SGWaAP
0.651patologická16352 SGWaAP
0.657odvetvová4264 SGWaAP
0.661makroekonomická8671 SGWaAP
0.664inštitucionálna14506 SGWaAP
0.666funkčná94387 SGWaAP
0.667štrukturálna_reforma6449 SGWaAP