Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štruktúrny3533 SGWaAP
0.420štruktúrna5132 SGWaAP
0.477štruktúrne795 SGWaAP
0.491štrukturálny11180 SGWaAP
0.519heterogénny1807 SGWaAP
0.542morfologický3607 SGWaAP
0.547štruktúrne753 SGWaAP
0.548štrukturálne2277 SGWaAP
0.550dekompozícia1122 SGWaAP
0.560molekulový1507 SGWaAP
0.562degradačný978 SGWaAP
0.568syntaktický2305 SGWaAP
0.571endogénny2754 SGWaAP
0.588kvantitatívny9588 SGWaAP
0.589komplementárny2105 SGWaAP
0.590výstavbový655 SGWaAP
0.591kvartérna700 SGWaAP
0.594sémantický4188 SGWaAP
0.594vrstevnatý564 SGWaAP
0.595analogický4486 SGWaAP
0.601charakterizácia3429 SGWaAP
0.602molekulárny3255 SGWaAP
0.609exogénny1781 SGWaAP