Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štruktúrna5132 SGWaAP
0.325štrukturálna17287 SGWaAP
0.420štruktúrny3533 SGWaAP
0.476morfologická5427 SGWaAP
0.523štruktúra471434 SGWaAP
0.527štruktúrne795 SGWaAP
0.536kvantitatívna8950 SGWaAP
0.541diferenciácia17699 SGWaAP
0.562štruktúrne753 SGWaAP
0.564štrukturálne2277 SGWaAP
0.565molekulová3465 SGWaAP
0.571parciálna4017 SGWaAP
0.571charakterizácia3429 SGWaAP
0.585makroskopická959 SGWaAP
0.586morfológia6859 SGWaAP
0.587funkcionálna864 SGWaAP
0.603fázová2309 SGWaAP
0.609materiálová9758 SGWaAP
0.610dezintegrácia2595 SGWaAP
0.610depozícia1290 SGWaAP
0.613degradačný978 SGWaAP
0.618determinácia2354 SGWaAP