Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štruktúra471434 SGWaAP
0.523štruktúrna5132 SGWaAP
0.528štrukturálna17287 SGWaAP
0.579štrukturálne2277 SGWaAP
0.590diferenciácia17699 SGWaAP
0.627textúra32397 SGWaAP
0.628charakteristika171177 SGWaAP
0.656štruktúrny3533 SGWaAP
0.659epitelová536 SGWaAP
0.661anatomická9295 SGWaAP
0.667Štruktúra1679 SGWaAP
0.671lokalizácia42209 SGWaAP
0.672heterogénna3011 SGWaAP
0.674transformácia89498 SGWaAP
0.676pórovitá2162 SGWaAP
0.677morfologická5427 SGWaAP
0.678diferencovaná6123 SGWaAP
0.679štruktúrne795 SGWaAP
0.681hustota72100 SGWaAP
0.684bunka327547 SGWaAP