Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štreka2330 SGWaAP
0.529zachádzka2218 SGWaAP
0.547asfaltka16659 SGWaAP
0.554betónka512 SGWaAP
0.563lokálka2273 SGWaAP
0.580obchádzka10048 SGWaAP
0.596hrebeňovka4166 SGWaAP
0.600šichta6157 SGWaAP
0.608dvojprúdovka462 SGWaAP
0.608serpentína9099 SGWaAP
0.612trasa349509 SGWaAP
0.615trať342976 SGWaAP
0.620hradská8922 SGWaAP
0.623zvážnica6505 SGWaAP
0.634strmina2776 SGWaAP
0.638lesná_cestička2699 SGWaAP
0.638kľukatá9956 SGWaAP
0.639zastávka172366 SGWaAP
0.642túra76358 SGWaAP
0.646kilometrová9454 SGWaAP
0.648magistrála9559 SGWaAP