Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štrajkokaz555 SGWaAP
0.609štrajkujúci3898 SGWaAP
0.633námezdný876 SGWaAP
0.650odborársky_predák1100 SGWaAP
0.650odborový_predák2140 SGWaAP
0.671predák8033 SGWaAP
0.681robotník113585 SGWaAP
0.681odborársky_boss676 SGWaAP
0.683protestujúci15416 SGWaAP
0.689štrajkujúci4023 SGWaAP
0.690vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.697otrokár4337 SGWaAP
0.699agitátor2376 SGWaAP
0.700sabotér1311 SGWaAP
0.710kapitalista14057 SGWaAP
0.714kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.716tlčhuba1135 SGWaAP
0.717odborár48621 SGWaAP
0.720antiglobalista1140 SGWaAP
0.721poloblázon870 SGWaAP