Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štiavnická_Baňa1861 SGWaAP
0.117Štiavnický_Baňa1911 SGWaAP
0.279Hodruša4591 SGWaAP
0.346Hodruša_Hámre926 SGWaAP
0.384Ľubietová6926 SGWaAP
0.388voznica1492 SGWaAP
0.408banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.408horný_Hámre1333 SGWaAP
0.409hontiansky_Nemec840 SGWaAP
0.414Voznica1087 SGWaAP
0.416Hrochoť6325 SGWaAP
0.428zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.429Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.430Banský_Štiavnica18706 SGWaAP