Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štiavnická3106 SGWaAP
0.269kremnická4170 SGWaAP
0.307Štiavnický2326 SGWaAP
0.307banskoštiavnická1791 SGWaAP
0.393Kremnický2898 SGWaAP
0.394Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.411Hodruša4591 SGWaAP
0.448banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.463novobanská699 SGWaAP
0.465banícka13781 SGWaAP
0.472bystrická6528 SGWaAP
0.474Španí_dolina822 SGWaAP
0.477štiavnické1199 SGWaAP
0.477Banský6344 SGWaAP
0.486Štiavnica21212 SGWaAP
0.489hodrušská455 SGWaAP
0.494Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.496hrádocká886 SGWaAP
0.500liptovská23546 SGWaAP
0.501turčianska15979 SGWaAP
0.502krupinská1691 SGWaAP
0.505banskoštiavnický2442 SGWaAP
0.506špania_dolina928 SGWaAP
0.509breznianska2514 SGWaAP
0.511špania_Dolina2303 SGWaAP