Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.273štatutárny_orgán19562 SGWaAP
0.507konateľ81507 SGWaAP
0.517prokurista3856 SGWaAP
0.568predstavenstvo119991 SGWaAP
0.585Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.589poverená24043 SGWaAP
0.590dozorná_rada46275 SGWaAP
0.596zriaďovateľ57049 SGWaAP
0.596podpisový_vzor1582 SGWaAP
0.603Štatutárny490 SGWaAP
0.615Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.618revízna_komisia6173 SGWaAP
0.621písomné_poverenie1046 SGWaAP
0.623poverený51088 SGWaAP
0.628korešpondenčná_adresa1910 SGWaAP
0.629splnomocniteľ1139 SGWaAP
0.631Konateľ582 SGWaAP
0.631gestor6525 SGWaAP