Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.458zriaďovateľka601 SGWaAP
0.466projektová_manažérka4088 SGWaAP
0.481výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.497riaditeľka212781 SGWaAP
0.516koordinátorka18026 SGWaAP
0.535zástupkyňa46643 SGWaAP
0.541PR_manažérka5619 SGWaAP
0.544spoluzakladateľka3032 SGWaAP
0.551konateľka7294 SGWaAP
0.559spoluorganizátorka1364 SGWaAP
0.583predsedníčka85591 SGWaAP
0.583tajomníčka9637 SGWaAP
0.590Kollárová8286 SGWaAP
0.594organizátorka12975 SGWaAP