Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štajerský1106 SGWaAP
0.387Štajerský420 SGWaAP
0.438tirolský1444 SGWaAP
0.485korutánsky815 SGWaAP
0.494bavorský9876 SGWaAP
0.497korutánska1704 SGWaAP
0.537štajerská647 SGWaAP
0.538dolnorakúsky999 SGWaAP
0.545Korutánsky1363 SGWaAP
0.554Bavorský1746 SGWaAP
0.563rakúsky98369 SGWaAP
0.574tirolská1468 SGWaAP
0.575viedenský22367 SGWaAP
0.576Durínsky1432 SGWaAP
0.581salzburský1244 SGWaAP
0.586sliezsky1356 SGWaAP
0.589bavorské2865 SGWaAP
0.590Bavorsko13359 SGWaAP
0.604dolnorakúske449 SGWaAP
0.606saský2207 SGWaAP