Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štajerská647 SGWaAP
0.380tirolská1468 SGWaAP
0.408dolnorakúska892 SGWaAP
0.453bavorská6501 SGWaAP
0.473salzburská726 SGWaAP
0.480korutánska1704 SGWaAP
0.537štajerský1106 SGWaAP
0.545dolné_Rakúsko5766 SGWaAP
0.547rakúska84050 SGWaAP
0.574dolnorakúsky999 SGWaAP
0.579Korutánsky1363 SGWaAP
0.587moravská12470 SGWaAP
0.590saská978 SGWaAP
0.590tirolský1444 SGWaAP
0.598korzická558 SGWaAP
0.600juhočeská1041 SGWaAP
0.604tirolské564 SGWaAP
0.613dolnorakúske449 SGWaAP
0.614alpská11295 SGWaAP
0.614Štajerský420 SGWaAP
0.619slavónska503 SGWaAP
0.635krétska827 SGWaAP
0.641dalmatínska684 SGWaAP
0.642sliezska1190 SGWaAP
0.650Bavorský1746 SGWaAP
0.652viedenská26700 SGWaAP
0.653Bavorsko13359 SGWaAP
0.654Rakúsky11209 SGWaAP
0.658korutánsky815 SGWaAP