Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štajerská647 SGWaAP
0.380tirolská1468 SGWaAP
0.408dolnorakúska892 SGWaAP
0.453bavorská6501 SGWaAP
0.473salzburská726 SGWaAP
0.480korutánska1704 SGWaAP
0.537štajerský1106 SGWaAP
0.545dolné_Rakúsko5766 SGWaAP
0.547rakúska84050 SGWaAP
0.574dolnorakúsky999 SGWaAP
0.579Korutánsky1363 SGWaAP
0.587moravská12470 SGWaAP
0.590saská978 SGWaAP
0.590tirolský1444 SGWaAP
0.598korzická558 SGWaAP
0.600juhočeská1041 SGWaAP
0.604tirolské564 SGWaAP