Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.400Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.408Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.413národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.414Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.426Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.428Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.435Karol_Kuzmány1691 SGWaAP
0.483dejateľ6570 SGWaAP
0.486básnik142179 SGWaAP
0.487buditeľ1805 SGWaAP
0.495národovec10698 SGWaAP
0.503štúrovec8822 SGWaAP
0.511Kukučín8782 SGWaAP
0.523štúrovská5468 SGWaAP
0.524Smrť_Jánošíkova475 SGWaAP
0.529Jonáš_Záborský2646 SGWaAP
0.531Hurban15758 SGWaAP