Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štúrovský2488 SGWaAP
0.402štúrovská5468 SGWaAP
0.465štúrovské1564 SGWaAP
0.512bernolákovský607 SGWaAP
0.529Štúrovský416 SGWaAP
0.563štúrovec8822 SGWaAP
0.569Štúrov4963 SGWaAP
0.586komárňanský6018 SGWaAP
0.588matičný5849 SGWaAP
0.601štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.606Štúrovo7800 SGWaAP
0.610Kollárov1746 SGWaAP
0.616modranský3407 SGWaAP
0.617vojvodinský2346 SGWaAP
0.622záhorský1280 SGWaAP
0.623hurbanovský1149 SGWaAP
0.629Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.631Hurban15758 SGWaAP
0.631meruôsmy1473 SGWaAP
0.632sučiansky916 SGWaAP
0.636bernolákovčina1329 SGWaAP
0.637dolnozemský1922 SGWaAP