Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štúrovské1564 SGWaAP
0.394bernolákovské672 SGWaAP
0.426štúrovská5468 SGWaAP
0.464národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.465štúrovský2488 SGWaAP
0.494štúrovec8822 SGWaAP
0.534matičné3103 SGWaAP
0.546meruôsmy1473 SGWaAP
0.562Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.582emancipačné668 SGWaAP
0.585Hurban15758 SGWaAP
0.586literárnohistorické615 SGWaAP
0.589Štúrovci2500 SGWaAP
0.590bernolákovská1063 SGWaAP
0.592Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.593Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.593hlasista1119 SGWaAP
0.594bernolákovský607 SGWaAP
0.595poprevratové453 SGWaAP
0.597Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.603Anton_Bernolák6421 SGWaAP
0.606memorandové824 SGWaAP