Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štúrovská5468 SGWaAP
0.391štúrovec8822 SGWaAP
0.402štúrovský2488 SGWaAP
0.406bernolákovská1063 SGWaAP
0.426štúrovské1564 SGWaAP
0.484bernolákovčina1329 SGWaAP
0.487Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.497Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.522Štúrovci2500 SGWaAP
0.523štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.531Štúrov4963 SGWaAP
0.537kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.540Hurban15758 SGWaAP
0.544národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.549Štúr34337 SGWaAP
0.551Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.557národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.559Samo_Chalupka2433 SGWaAP
0.563národovec10698 SGWaAP
0.564spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.568bernolákovské672 SGWaAP
0.572bernolákovský607 SGWaAP