Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štúrovec8822 SGWaAP
0.252Štúrovci2500 SGWaAP
0.353Štúr34337 SGWaAP
0.386národovec10698 SGWaAP
0.391štúrovská5468 SGWaAP
0.407Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.415Hurban15758 SGWaAP
0.436dejateľ6570 SGWaAP
0.457Svetozár_Hurban2323 SGWaAP
0.476národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.479Hodža9730 SGWaAP
0.482buditeľ1805 SGWaAP
0.488národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.494štúrovské1564 SGWaAP
0.497hlasista1119 SGWaAP
0.497Štúrov4963 SGWaAP
0.503štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.506Miloslav_Hodža1534 SGWaAP
0.507meruôsmy1473 SGWaAP
0.507Miloslav_Hurban4202 SGWaAP
0.518slovanská_vzájomnosť2236 SGWaAP
0.543Samo_Chalupka2433 SGWaAP