Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štúrovčina513 SGWaAP
0.360bernolákovčina1329 SGWaAP
0.423staroslovenčina893 SGWaAP
0.459spisovná_slovenčina13977 SGWaAP
0.484kodifikácia_spisovná719 SGWaAP
0.485bibličtina857 SGWaAP
0.547spisovný_jazyk14267 SGWaAP
0.560spisovná6934 SGWaAP
0.572slovenčina168837 SGWaAP
0.575bernolákovská1063 SGWaAP
0.575pravopisná3527 SGWaAP
0.581kodifikačná_príručka828 SGWaAP
0.590štúrovská5468 SGWaAP
0.596spisovný3499 SGWaAP
0.597kodifikačná697 SGWaAP
0.600stredoslovenské_nárečie1079 SGWaAP
0.602kodifikácia7083 SGWaAP
0.608ortografia727 SGWaAP
0.611západoslovenské_nárečie603 SGWaAP
0.616maďarčina24982 SGWaAP
0.620prozódia617 SGWaAP
0.621cyrilika2059 SGWaAP