Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štítnická537 SGWaAP
0.380Štítnický637 SGWaAP
0.437gemerská5797 SGWaAP
0.502revúcka1837 SGWaAP
0.507Rimavský3450 SGWaAP
0.518Gemerský5756 SGWaAP
0.527rimavská2674 SGWaAP
0.531hornádska454 SGWaAP
0.541novohradská4205 SGWaAP
0.546rimavské455 SGWaAP
0.546Novohradský3675 SGWaAP
0.547rožňavská6466 SGWaAP
0.550Dobšiná19905 SGWaAP
0.550fiľakovská676 SGWaAP
0.560Rožňavský3933 SGWaAP
0.563Krásnohorský_Dlhý507 SGWaAP
0.563gelnická820 SGWaAP
0.563Gemer27968 SGWaAP
0.565Jelšava12286 SGWaAP
0.567tisovská755 SGWaAP
0.569Gelnický633 SGWaAP
0.572levočská9211 SGWaAP