Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.346štátotvorný1303 SGWaAP
0.490maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.520štátotvorná1068 SGWaAP
0.522samobytnosť654 SGWaAP
0.530štátnosť16841 SGWaAP
0.532menšina114372 SGWaAP
0.549svojbytnosť3178 SGWaAP
0.563národ580727 SGWaAP
0.564Maďar132292 SGWaAP
0.573rovnoprávny3641 SGWaAP
0.578národnoštátny_záujem1307 SGWaAP
0.585sebaurčenie6986 SGWaAP
0.590štátoprávny1477 SGWaAP
0.593územná_autonómia1241 SGWaAP
0.596maďar4599 SGWaAP
0.603etnikum24624 SGWaAP
0.607národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.608štátoprávne983 SGWaAP
0.610väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.619dvojjazyčnosť1658 SGWaAP