Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štátotvorná1068 SGWaAP
0.446národne_orientovaná895 SGWaAP
0.453štátnosť16841 SGWaAP
0.455štátotvorný1303 SGWaAP
0.478nacionálna2433 SGWaAP
0.495pronárodná643 SGWaAP
0.500štátoprávna1611 SGWaAP
0.510emancipačná953 SGWaAP
0.512svojbytnosť3178 SGWaAP
0.520štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.527samobytnosť654 SGWaAP
0.527autonomistická856 SGWaAP
0.568národno2973 SGWaAP
0.572proslovenská426 SGWaAP
0.581nacionalistická10418 SGWaAP
0.583slovenskosť3285 SGWaAP
0.587šovinistická926 SGWaAP
0.588čechoslovakistická493 SGWaAP
0.588centralistická889 SGWaAP
0.594menšinová17663 SGWaAP
0.594čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.597nacionálne766 SGWaAP
0.602iredentistická472 SGWaAP