Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štátostrana2088 SGWaAP
0.412vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.422komunistická80095 SGWaAP
0.460partaj2079 SGWaAP
0.467KSČ23660 SGWaAP
0.476nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.480komunista120716 SGWaAP
0.489vládna_garnitúra5359 SGWaAP
0.492totalitná8415 SGWaAP
0.495diktatúra24909 SGWaAP
0.497boľševická3900 SGWaAP
0.501vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.501stranícka28142 SGWaAP
0.501diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.502exkomunista626 SGWaAP
0.505garnitúra10870 SGWaAP
0.505pohrobok2776 SGWaAP
0.506vládnuca23919 SGWaAP
0.513aparátčik726 SGWaAP
0.522komunistický36634 SGWaAP
0.523KSS34967 SGWaAP
0.525pravicová39813 SGWaAP
0.528HZDS153284 SGWaAP
0.530stranícky37710 SGWaAP
0.531aparátnik647 SGWaAP
0.533politbyro3043 SGWaAP
0.534HSĽS7376 SGWaAP
0.537oligarchia6822 SGWaAP
0.538komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.545totalitný9859 SGWaAP
0.546centralistická889 SGWaAP
0.549samovláda809 SGWaAP
0.552postkomunista1016 SGWaAP
0.555stranícke6283 SGWaAP
0.557autokrat1134 SGWaAP
0.557vládna_koalícia54281 SGWaAP
0.558ľavicová26769 SGWaAP
0.558autokratická662 SGWaAP
0.559mocenská17357 SGWaAP
0.559boľševik14514 SGWaAP
0.561SDĽ60375 SGWaAP
0.561totalita30502 SGWaAP