Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štátostrana2088 SGWaAP
0.412vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.422komunistická80095 SGWaAP
0.460partaj2079 SGWaAP
0.467KSČ23660 SGWaAP
0.476nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.480komunista120716 SGWaAP
0.489vládna_garnitúra5359 SGWaAP
0.492totalitná8415 SGWaAP
0.495diktatúra24909 SGWaAP
0.497boľševická3900 SGWaAP
0.501vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.501stranícka28142 SGWaAP
0.501diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.502exkomunista626 SGWaAP
0.505garnitúra10870 SGWaAP
0.505pohrobok2776 SGWaAP
0.506vládnuca23919 SGWaAP
0.513aparátčik726 SGWaAP
0.522komunistický36634 SGWaAP
0.523KSS34967 SGWaAP