Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000štátoprávne_usporiadanie1776 SGWaAP
0.346federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.349štátoprávne983 SGWaAP
0.374štátoprávna1611 SGWaAP
0.385štátoprávny1477 SGWaAP
0.505federatívny1397 SGWaAP
0.508federalizácia2617 SGWaAP
0.530povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.548územnosprávne_členenie2233 SGWaAP
0.571zahraničnopolitická_orientácia917 SGWaAP
0.576územné_členenie1899 SGWaAP
0.597územnosprávne513 SGWaAP
0.599rozdelenie_ČSFR1649 SGWaAP
0.618unitárny2213 SGWaAP
0.626čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.637štátnosť16841 SGWaAP
0.639federalizmus1056 SGWaAP
0.640federatívna3317 SGWaAP
0.640centralistický969 SGWaAP
0.644konštituovanie3969 SGWaAP