Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štátoprávne983 SGWaAP
0.348štátoprávna1611 SGWaAP
0.349štátoprávne_usporiadanie1776 SGWaAP
0.385štátoprávny1477 SGWaAP
0.412federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.513samobytnosť654 SGWaAP
0.534povojnové_usporiadanie1105 SGWaAP
0.536ústavnoprávne792 SGWaAP
0.547federalizácia2617 SGWaAP
0.573emancipačné668 SGWaAP
0.574štátotvorný1303 SGWaAP
0.574dualistické424 SGWaAP
0.578štátnosť16841 SGWaAP
0.580autonomistická856 SGWaAP
0.588nacionálne837 SGWaAP
0.590zahraničnopolitická_orientácia917 SGWaAP
0.590autonomistické411 SGWaAP
0.596konfesionálne612 SGWaAP
0.605politické122191 SGWaAP
0.608štátotvorný_národ1355 SGWaAP