Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štátoprávna1611 SGWaAP
0.348štátoprávne983 SGWaAP
0.360štátoprávny1477 SGWaAP
0.374štátoprávne_usporiadanie1776 SGWaAP
0.462federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.478federalizácia2617 SGWaAP
0.500štátotvorná1068 SGWaAP
0.501ústavnoprávna1179 SGWaAP
0.534samobytnosť654 SGWaAP
0.534emancipačná953 SGWaAP
0.543vnútropolitická6821 SGWaAP
0.547čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.549habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.553autonómia34021 SGWaAP
0.555autonomistická856 SGWaAP
0.557štátnosť16841 SGWaAP
0.560zahraničnopolitická5070 SGWaAP
0.564centralistická889 SGWaAP
0.570nacionálna2433 SGWaAP
0.577konfesionálna1832 SGWaAP
0.577svetonázorová2059 SGWaAP