Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štátnosť16841 SGWaAP
0.412svojbytnosť3178 SGWaAP
0.453štátotvorná1068 SGWaAP
0.459zvrchovanosť13673 SGWaAP
0.481štátotvorný1303 SGWaAP
0.499čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.524samobytnosť654 SGWaAP
0.530štátotvorný_národ1355 SGWaAP
0.546štátoprávny1477 SGWaAP
0.557štátoprávna1611 SGWaAP
0.574slovenskosť3285 SGWaAP
0.574územná_celistvosť4195 SGWaAP
0.578štátoprávne983 SGWaAP
0.585parlamentarizmus2058 SGWaAP
0.592suverenita30180 SGWaAP
0.597slovanská_vzájomnosť2236 SGWaAP
0.603slovanstvo4084 SGWaAP
0.603nacionalizmus26046 SGWaAP
0.606liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.609európanstvo1030 SGWaAP
0.611euroatlantická1905 SGWaAP
0.616federatívne_usporiadanie869 SGWaAP
0.621demokracia263683 SGWaAP