Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000štát2028583 SGWaAP
0.514Štát12269 SGWaAP
0.558Spojený166500 SGWaAP
0.598štátik1935 SGWaAP
0.628štatus868 SGWaAP
0.637štátny578095 SGWaAP
0.640federatívny1397 SGWaAP
0.643demokratický64512 SGWaAP
0.648nečlenský1907 SGWaAP
0.652štat545 SGWaAP
0.668federálny27735 SGWaAP
0.680USA977990 SGWaAP
0.682signatársky657 SGWaAP
0.686nástupnícky3087 SGWaAP
0.689zvrchovaný5540 SGWaAP
0.691európska_únia334148 SGWaAP
0.692národ580727 SGWaAP
0.697neštátny_subjekt1983 SGWaAP
0.698ľudnatý1878 SGWaAP
0.699Európsky_únia100539 SGWaAP
0.699federatívna3317 SGWaAP
0.701pobaltský5274 SGWaAP