Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000špecifická139968 SGWaAP
0.448špecifický115692 SGWaAP
0.490špecifické38775 SGWaAP
0.495konkrétna263667 SGWaAP
0.516špecifickosť6839 SGWaAP
0.529špecificky16416 SGWaAP
0.556charakteristická62100 SGWaAP
0.557rôznorodá33663 SGWaAP
0.567osobitá14515 SGWaAP
0.580zvláštna115645 SGWaAP
0.587osobitná117998 SGWaAP
0.589atypická9363 SGWaAP
0.591primárna54362 SGWaAP
0.593odlišná89801 SGWaAP
0.600charakteristika171177 SGWaAP
0.603typická117438 SGWaAP
0.605podobná396407 SGWaAP
0.614zvláštnosť33825 SGWaAP
0.621individuálna161220 SGWaAP
0.626osobitosť20679 SGWaAP
0.626určitá414494 SGWaAP
0.626špeciálna357444 SGWaAP
0.636špecifika6884 SGWaAP
0.637komplexná137808 SGWaAP