Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000špecializované_pracovisko3910 SGWaAP
0.440špecializované21817 SGWaAP
0.531pracovisko252832 SGWaAP
0.550transplantačné1272 SGWaAP
0.565výskumné_pracovisko3071 SGWaAP
0.565zdravotnícke_zariadenie62531 SGWaAP
0.569onkologické5064 SGWaAP
0.581diagnostické11382 SGWaAP
0.582cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.593radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.594nukleárna_medicína1490 SGWaAP
0.596kardiocentrum1422 SGWaAP
0.599hematologické1766 SGWaAP
0.604lôžkové_oddelenie3135 SGWaAP
0.607kardiologické1516 SGWaAP
0.608gastroenterologické494 SGWaAP
0.613klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.615rádiologické1533 SGWaAP
0.616špecializovaná56741 SGWaAP