Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000španielsko1256 SGWaAP
0.259portugalsko713 SGWaAP
0.349belgicko693 SGWaAP
0.356holandsko823 SGWaAP
0.364francúzsko1557 SGWaAP
0.366taliansko1733 SGWaAP
0.398chorvátsko646 SGWaAP
0.422dánsko506 SGWaAP
0.429anglicko1150 SGWaAP
0.445nórsko630 SGWaAP
0.446švajčiarsko902 SGWaAP
0.451írsko425 SGWaAP
0.461turecko888 SGWaAP