Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000špania_dolina928 SGWaAP
0.176špania_Dolina2303 SGWaAP
0.177Španí_dolina822 SGWaAP
0.208Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.400Ľubietová6926 SGWaAP
0.460Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.471Hodruša4591 SGWaAP
0.476čierny_Balog12426 SGWaAP
0.483Štiavnica21212 SGWaAP
0.486banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.506štiavnická3106 SGWaAP
0.514Čičmany7930 SGWaAP
0.522Kremnica58848 SGWaAP
0.529Hrochoť6325 SGWaAP
0.531Vlkolínec7883 SGWaAP
0.531Šumiac6098 SGWaAP
0.533Podkonice4253 SGWaAP
0.533Štiavnický2326 SGWaAP