Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000špania_Dolina2303 SGWaAP
0.110Španí_Dolina2149 SGWaAP
0.176špania_dolina928 SGWaAP
0.235Španí_dolina822 SGWaAP
0.368Ľubietová6926 SGWaAP
0.413Hodruša4591 SGWaAP
0.452Banský_Štiavnica18706 SGWaAP
0.462banská_Štiavnica51335 SGWaAP
0.480čierny_Balog12426 SGWaAP
0.497Čičmany7930 SGWaAP
0.504Vlkolínec7883 SGWaAP
0.504Kremnica58848 SGWaAP
0.509Huta12878 SGWaAP
0.510banícka13781 SGWaAP
0.511štiavnická3106 SGWaAP
0.511Štiavnica21212 SGWaAP
0.517Šumiac6098 SGWaAP