Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000šovinizmus3737 SGWaAP
0.260nacionalizmus26046 SGWaAP
0.356nacionálny2577 SGWaAP
0.403šovinista1656 SGWaAP
0.407antisemitizmus16200 SGWaAP
0.410šovinistický986 SGWaAP
0.412kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.423resentiment767 SGWaAP
0.427radikalizmus4674 SGWaAP
0.433šovinistická926 SGWaAP
0.443militarizmus1490 SGWaAP
0.446boľševizmus3476 SGWaAP
0.447revizionizmus1308 SGWaAP
0.447nacionálna2433 SGWaAP
0.448národovectvo952 SGWaAP
0.448nacionalistický5917 SGWaAP
0.456antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.457patriotizmus5238 SGWaAP
0.460antikomunizmus1458 SGWaAP
0.463xenofóbny2052 SGWaAP
0.463oportunizmus2274 SGWaAP
0.465čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.467xenofóbia9477 SGWaAP
0.470náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.471separatizmus2163 SGWaAP